MedicalFysioterapi - Stockholm
Remissfritt - Frikort gäller - 250 kr / Besök
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut inspiration och tips högst en gång i månaden. Du kan när som helst säga upp det via de brev som kommer, eller via meddelande till oss.
Vi lämnar inte ut din adress till någon annan.
Användarregler
Medical Fysioterapi (nedan kallat ”Medical” eller ”vi”) värdegrund bygger på hänsyn, omtanke och respekt. När du använder vår tjänst ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

Använd inte förolämpande, kränkande, provocerande eller hotfullt språk.

Använd inte ett språkbruk som är diskriminerande vad gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hot eller trakasserier är inte tillåtna hos Medical. Med hot avses ord som uttrycks verbalt eller skriftligt och/eller handling som ämnar vålla någon obehag eller skada.

Medical behandlande personal får endast kontaktas inom ramen för ett ärende hos Medical.

Om dessa regler inte efterlevs kan Medical vidta åtgärder så som att inaktivera användarkontot och/eller polisanmäla.