MedicalFysioterapi - Stockholm
Remissfritt - Frikort gäller - 250 kr / Besök
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut inspiration och tips högst en gång i månaden. Du kan när som helst säga upp det via de brev som kommer, eller via meddelande till oss.
Vi lämnar inte ut din adress till någon annan.
Vanliga frågor & svar
Hur gör jag för att få komma till Medical Fysioterapi?
Alternativ 1: 
Boka, omboka eller avboka tid via webben

Alternativ 2:
Du ringer vår receptionist på tel. 010-255 19 00 som tar dina kontaktuppgifter och återkommer med förslag på tid till dig.
Vad kostar ett besök?
Du betalar endast patientavgift enligt Region Stockholms landsting gällande taxa. Frikort gäller och ingen remiss krävs. Alla besök kostar 250 kr. Mer information via www.1177.se
Hur anmäler jag återbud?
Återbud ska lämnas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud senare än 24 timmar före besöket, eller uteblir, måste du betala avgiften ändå. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte. Sena återbud debiteras med 400 kr. Detta gäller även barn under 20 år.

Du kan lämna återbud på två sätt: 
Alternativ 1: Telefon: 010-255 19 00 måndag-fredag 08:00-16:00

Alternativ 2: Via webben alltid öppet.
Vad är väntetiden för ett mottagningsbesök?
Väntetiden varierar från 4 - 6 veckor.

Tycker du som patient att Medical Fysioterapi Norrmalm har för lång väntetid? Då rekommenderas du att boka tid vid en annan fysioterapimottagning som du hittar via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via din vårdcentral.
Kan jag få akuttid hos en fysioterapeut?
Ring alltid 112 vid akutfall som är livshotande.

Ring 1177 dygnet runt vid akutfall som inte är livshotande. 1177 är landstingens gemensamma webbplats för råd om vård.

Medical Fysioterapi Norrmalm erbjuder akuttider till dig som inte har remiss från läkare och uppfyller följande kriterier: Nyopererade, barn eller akuta skador (d.v.s. nyopererade, muskelbristningar, skada och stukningar/luxationer).

Bokning av akuttider sker via tel. 010-255 19 00 måndag – fredag 08:00-16:00 eller via webben alltid öppet.
Vart vänder jag mig om jag har frågor?
Alternativ 1:
Ring vår reception på tel. 010-255 19 00 som svarar på dina frågor eller hänvisar dig till korrekt person.

Alternativ 2: 
Kontakta oss via webben alltid öppet.
Hur gör jag om jag behöver tolk?
Behöver du tolk närvarande så bokar din fysioterapeut det i samband med ditt besök vid mottagningen. Har du ytterligare frågor om Region Stockholms tolktjänster eller användning av tolktjänsterna kan du även ta kontakt med dem direkt via: spraktolk.hsf@sll.se  
Hur gör jag om jag behöver färdtjänst?
Du bokar själv färdtjänst genom att ringa tel. 077-670 01 67. För frågor om sjukresor kontakta kundservice på telefon 08-720 80 80 eller besök https://fardtjansten.regionstockholm.se/

Om ditt sjukresekort måste laddas av behandlande fysioterapeut innan du besöker mottagningen bör du kontakta mottagningen senast sju dagar innan planerat besök.
Hur får jag ett intyg utskrivet?
För intyg måste du vanligtvis betala avgift enligt en särskild taxa. Region Stockholms ordinarie patientavgifter gäller inte för intyg. Högkostnadsskydd gäller inte. Intyg är belagt med mervärdesskatt.
Hjälp med stroke vid Medical Fysioterapi?
Stroke kräver specifik behandling. Du som patient rekommenderas att kontakta Neurocampus som specialiserar sig på neurologiska skador och sjukdomar och kan erbjuda dig bättre vård för denna diagnos än vad vi kan göra. Besöksadress Södra Fiskartorpsvägen 15H, 114 33 Stockholm tel. 08-437 377 50.